Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

ΕΡΕΥΝΑ για την Κοινωνική Οικονομία σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία

Η διεθνής κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου GoodWorx³  πραγματοποίησε ευρεία έρευνα σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία με σκοπό να σκιαγραφηθούν ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας, τα συνεργατικά μοντέλα μεταξύ του δημόσιου, ιδιωτικού και τρίτου τομέα της οικονομίας, καθώς και βασικές αντιλήψεις και πρακτικές για την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Πέρα από την προσπάθεια να παρουσιασθεί μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του ευρύτερου χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας, η έρευνα αποτελεί σημαντικό βήμα για τον εντοπισμό «καλών πρακτικών» για την ενίσχυση συνεργειών και πρωτοβουλιών μεταξύ φορέων που εκπροσωπούν τους τρεις τομείς της οικονομίας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποβλέπουν στην παροχή βασικών πληροφοριών που μπορούν να συνεκτιμηθούν στην προσπάθεια να γίνουν τα συνεργατικά μοντέλα μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών και φορέων του τρίτου τομέα αποτελεσματικότερα στο πεδίο της κοινωνικής καινοτομίας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, η κοινοπραξία του έργου GoodWorx³ 
πραγματοποίησε σε πρότερο χρόνο συνάντηση που διοργανώθηκε από τον οργανισμό CoGeS (Societ? Cooperative Sociale) στη Βενετία τις 22 και 23 Νοεμβρίου 2012, με σκοπό να παρουσιασθούν τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας.
Οι εταίροι της κοινοπραξίας έθεσαν από κοινού τους βασικούς άξονες για την παρουσίαση και ανάλυση των ευρημάτων σε κάθε χώρα, σχετικά με τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια για την Κοινωνική Οικονομία, τα διαθέσιμα συνεργατικά μοντέλα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και τα διαφορετικά σχήματα σύλληψης και υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
>>> Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στις μελέτες ΕΔΩ και ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου