Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Έγκριση-ανάσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τράπεζες - Για εμάς;

Δόθηκε παράταση
των καθεστώτων
εγγυήσεων - δανείων 
έως 31 Δεκεμβρίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε -βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις- την παράταση των  καθεστώτων εγγυήσεων και ομολογιακών δανείων για τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Σκοπός των μέτρων είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των τραπεζών στη χρηματοδότηση.
Η ΕΕ ενέκρινε τα εν λόγω καθεστώτα για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2008. Είχαν δοθεί αρκετές παρατάσεις και η τελευταία δόθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2013. Και εκτίμησε ότι η παράταση των μέτρων συνάδει προς τις οδηγίες της σχετικά με τα μέτρα στήριξης των τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω μέτρα που έλαβαν παράταση είναι στοχοθετημένα, αναλογικά και περιορισμένα σε χρόνο και έκταση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αποτελούν κατάλληλο μέσο για την άρση σοβαρής διαταραχής της ελληνικής οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου