Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

Οζονοθεραπεία: Δεν του περνάει του ΕΟΦ


Πολύ στο… αδιάφορο έχει περάσει η απαγόρευση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τις συσκευές Οζονοθεραπείας, για τη διαφήμισή τους. Συγκεκριμένα η σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ, μεταξύ άλλων αναφέρει πως ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων «απαγορεύει κάθε είδους διαφήμιση των συσκευών παραγωγής όζοντος, που περιλαμβάνουν ισχυρισμούς οι οποίοι προσδίδουν στο παραγόμενο οζονοποιημένο νερό θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες έναντι των ασθενειών». Και τονίζεται: «Οι ισχυρισμοί αυτοί εμπίπτουν στον ορισμό του φαρμάκου (βάσει της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ όπως ισχύει) και η διάθεση των αντίστοιχων προϊόντων στην αγορά προϋποθέτει την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου από τον ΕΟΦ». Επίσης επισημαίνεται ότι «τέτοια άδεια δεν έχει χορηγηθεί έως σήμερα και επομένως, δεν είναι γνωστές οι επιδράσεις των προϊόντων αυτών στον ανθρώπινο οργανισμό».
Μάλιστα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου με βάση τη νομοθεσία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και τις συναρμόδιες αρχές εξακολουθεί να διερευνά το ενδεχόμενο λήψης και επιπλέον μέτρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου