Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Τάδε έφη Παπαδιαμάντης πριν 118 χρόνια...

Προφήτης αποδεικνύεται ο μεγάλος των Γραμμάτων μας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, αφού πριν 118 χρόνια, έγραφε ένα δοκίμιο που κάτι θυμίζει σήμερα…
Την Πρωτοχρονιά του 1896 ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, έγραψε στην εφημερίδα «Ακρόπολις» του Βλάσση Γαβριηλίδη, ένα δοκίμιο με τίτλο «Οιωνός». Μεταξύ άλλων έγραφε:

Εἷς οἰωνὸς ἄριστος. Ἀλλὰ τίς ἔβαλεν εἰς πρᾶξιν τὴν συμβουλὴν τοῦ θειοτάτου ἀρχαίου ποιητοῦ; Ἐκ τῆς παρούσης ἡμῶν γενεὰς τὶς ἠμύνθη περὶ πάτρης;
Ἠμύνθησαν περὶ πάτρης οἱ ἄστοργοι πολιτικοί, οἱ ἐκ περιτροπῆς μητρυιοὶ τοῦ ταλαιπώρου ὠρφανισμένου Γένους, τοῦ «στειρεύοντος πρὶν καὶ ἠτεκνωμένου δεινῶς σήμερον»;
Ἄμυνα περὶ πάτρης δὲν εἶναι αἱ σπασμωδικαί, κακομελέτητοι καὶ κακοσύντακτοι ἐπιστρατεῖαι, οὐδὲ τὰ σκωριασμένης ἐπιδεικτικότητος θωρηκτά. Ἄμυνα περὶ πάτρης θὰ ἦτο ἡ εὐσυνείδητος λειτουργία τῶν θεσμῶν, ἡ ἐθνικὴ ἀγωγή, ἡ χρηστὴ διοίκησις, ἡ καταπολέμησις τοῦ ξένου ὑλισμοῦ καὶ τοῦ πιθηκισμοῦ, τοῦ διαφθείραντος τὸ φρόνημα καὶ ἐκφυλίσαντος σήμερον τὸ ἔθνος, καὶ ἡ πρόληψις τῆς χρεοκοπίας.
Τίς ἠμύνθη περὶ πάτρης;
Καὶ τί πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ θρηνοῦσα ἐπὶ ἐρειπίων;
Πταίουν οἱ πλάσαντες τὰ ἐρείπια. Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι κυβερνῆται τῆς Ἑλλάδος.
>>> Μας το θύμισε ο φίλος λογοτέχνης Στράτος Δουκάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου