Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

«Από την ΕΟΚ στην ΕΕ – Από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την πολιτική ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου»


Στην 3η έκδοσή του βρίσκεται του βιβλίο για την Ενωμένη Ευρώπη του οικονομολόγου πανεπιστημιακού Δημήτρη Μάρδα – του καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ και πρώην στελέχους της Γενικής Διεύθυνσης της Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής της ΕΕ. 
Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ζυγός» της Θεσσαλονίκης, αρχίζει αναφερόμενο στις πρώτες προσπάθειες για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου. Κατόπιν συνεχίζει με την πρόσφατη ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αρχίζοντας, από την «Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη», που άνοιξε το δρόμο στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, αναβαθμίζοντας παράλληλα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
Ακολουθεί η   «Συνθήκη του Μάαστριχτ», που οδήγησε το ευρώ, η «Συνθήκη του Άμστερνταμ», που άνοιξε το δρόμο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, η «Συνθήκη της Νίκαιας», που οδήγησε στην αναθεώρηση της δομής και του τρόπου λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ  και η «Συνθήκη της Λισσαβόνας», που είναι ένα υποκατάστατο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.  
Το χρηστικό αυτό πόνημα του Δημ. Μάρδα, αναφέρεται επίσης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, (Επιτροπή, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ) στη δομή και στον τρόπο της λειτουργία τους, όπως και σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, που διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Στις γνωστές, παραδοσιακές (όπως στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, Περιφερειακή, Κοινωνική, Νομισματική πολιτική κ.λπ) και στις σύγχρονες-μοντέρνες (όπως στην Πολιτική Περιβάλλοντος, τα Ανθρώπινα δικαιώματα, την Εκπαίδευση-κατάρτιση, τη Λαθρομετανάστευση, το Οργανωμένο έγκλημα κ.λπ).  
>>> Με δυο λόγια, πρόκειται για ένα χρήσιμο βιβλίο-μπούσουλας για τον κάθε ενδιαφερόμενο περί τα ευρωπαϊκά και οπωσδήποτε για τον κάθε πολίτη της ΕΕ, που καλείται να ψηφίσει για τη νέα πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου