Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Χριστόδουλος και "Σήμερον κρεμάται επί ξύλου"...

Ψάλλει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
ο των Αγγέλων Βασιλεύς.
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται,
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
Ράπισμα κατεδέξατο,
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου.
Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη, Χριστέ.
Δείξον ημίν και την ένδοξόν Σου Ανάστασιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου