Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Για να μην ξεχνάμε τη Γλώσσα και τον Πολιτισμό μας...

Ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) με άλλες περίπου 100 ΜΚΟ* συμμετείχαν στο τέταρτο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - Capital Link CSRinGreece, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών. 
Ο ΟΔΕΓ είχε την δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο και να προβάλλει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπόνησε σε συνεργασία με την Lexigram για όλες τις σχολικές βαθμίδες. 
Στόχος τού Οργανισμού είναι η ανάδειξη και η διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού. 
Το φετινό σύνθημα του Συνεδρίου «Για ένα καλύτερο αύριο» στόχευε στην ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συνεισφέρουν στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την χώρα και τον Έλληνα πολίτη. 
Το Συνέδριο του Capital Link CSRinGreece, αποτελεί μία γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έχει καθιερωθεί ως η κύρια πλατφόρμα που φέρνει κοντά στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και ευρύ κοινό με εκπροσώπους Συλλόγων από όλη την Ελλάδα. 
* > Σαν πολλές ΜΚΟ ασχολούνται με τη Γλώσσα και τον Πολιτισμό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου