Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΟΛΠ: Αύξηση κερδών κατά 30% (προ φόρων)


Σημαντική αύξηση των κερδών του προ φόρων παρουσίασε στη χρήση του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013 ο ΟΛΠ Α.Ε. έναντι της χρήσης 2012.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11.824.617 € έναντι 9.098.886 του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 30%.
Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 8.045.245 €, έναντι 7.177.370 του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 12,1%.
Το μικτό κέρδος εμφάνισε αύξηση 11,5% έναντι του 2012 (από 19.934.259 € σε 22.224.256 €).
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 2%, από 106.592.452 € το 2012 σε 108.630.469 € το 2013.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της περιόδου παρουσίασαν μείωση 3% έναντι του 2012.
Το μέσο κόστος εργασίας επί του κύκλου εργασιών μειώθηκε σε 46,4% έναντι 71% του 2009 και 52% του 2012. Το μέσο κόστος εργασίας, παρά την 24ωρη συνεχή εργασία επί 365 ημέρες το χρόνο, είναι πλέον πλήρως ανταγωνιστικό και ανάλογο με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών λιμανιών. Η μείωση αμοιβών προσωπικού ανήλθε σε 9%.
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού ανήλθαν στις 31.12.2013 σε 40.624.049 € έναντι 14.662.472 του 2012, σημειώνοντας αύξηση κατά 177%.
Ο φόρος εισοδήματος που κατέβαλε ο ΟΛΠ Α.Ε αυξήθηκε κατά 96,7%, ήτοι από 1.921.515 € σε 3.779.372 €.
Τα κέρδη ανά μετοχή θα είναι αυξημένα κατά 12,1%, ήτοι από 0,2871 € ανά μετοχή σε 0,3218 €.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ ΑΕ Γιώργος Ανωμερίτης, δήλωσε:  
Παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, ο ΟΛΠ Α.Ε παρουσίασε για τέταρτη συνεχή χρονιά μια ακόμα κερδοφόρα χρήση. Ο ΟΛΠ Α.Ε, ο οποίος εκτελεί σημαντικά αναπτυξιακά έργα στο επιβατηγό και εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, κατέβαλε το 2013 στο δημόσιο 21.256.705 €, με τη μορφή φόρων, εισφορών και μερισμάτων, ενώ τα ταμειακά του διαθέσιμα ανήλθαν σε 40.624.049 €. 
Τέλος, αντίθετα με όσα λέγονται, ο ΟΛΠ Α.Ε εκτελεί τα έργα του με ίδια κεφάλαια και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, χωρίς καμιά εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, σε όλα τα έργα που εκτελεί από τη μετατροπή του σε Α.Ε το έτος 1999. Σημειώνεται ότι βάση του Ν.4172/2013 καταργήθηκαν όλα τα ιστορικά προνόμια του ΟΛΠ με τα οποία είχε εξοπλισθεί από το 1950 και επομένως τα οικονομικά στοιχεία του 2013 αφορούν έναν πλήρως ανταγωνιστικό ΟΛΠ”.
>>> Οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχθηκαν, χωρίς καταγραφή παρατηρήσεων, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από την εταιρία Ernst &Young.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου