Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Πρόγραμμα... διάσωσης επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ, με επιδοτούμενους εργαζόμενους (30-66 ετών) των 450 ευρώΞεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που προβλέπει την πρόσληψη 10.000 ανέργων, από 30 έως 66 ετών, στον ιδιωτικό τομέα, με επιδότηση, εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και έχουν συμπληρώσει το επαγγελματικό τους προφίλ. Για τις άλλες εκατοντάδες χιλιάδες ανέργων… καληνύχτα!
Το πρόγραμμα είναι συνολικής δαπάνης 54 εκατ. ευρώ και επιδοτεί τις επιχειρήσεις για 12 μήνες, με τον μισθό-ντροπή των 450 ευρώ. 
Για να μπορούν να μετάσχουν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να εκδώσουν κλειδάριθμο στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης* (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ και να καταχωρήσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις. 
Ακόμη απαιτείται, να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους το τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης, ενώ δεν μπορούν να μετάσχουν όσες το ίδιο διάστημα έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. 
Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν: Δημόσιες επιχειρήσεις, νυχτερινά κέντρα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης (security), επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων (telemarketing), εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους, επιχειρήσεις για τα υποκαταστήματα και γραφεία τους στο εξωτερικό, εξωχώριες εταιρείες, ΚΤΕΛ, σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν έδρα αλλά ως έδρα είναι το σπίτι του εργοδότη, επιχειρήσεις που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από κρατικές ενισχύσεις, επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται προβληματικές, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομική μορφής, υπό τον όρο ότι θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν. 
>>> Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης και όχι Εργασίας! Το περίεργο είναι ότι πολύ πριν την κρίση το υπουργείο Εργασίας είχε γίνει υπουργείο Απασχόλησης. Αυτή είναι ειλικρίνια!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου