Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Μα, γιατί δεν προχωράει η ανάπτυξη; Έλα, ντε!..

Μπορεί οι έμποροι να «φωνάζουν» αλλά το υπουργείο Ανάπτυξης, δεν δείχνει να αντιδρά... Τόσο μάλιστα, που ακόμη και όταν η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) κάνει ουσιαστικές προτάσεις για την «ανάσα» στην αγορά, το υπουργείο Ανάπτυξης, όχι μόνον δεν δείχνει να ανταποκρίνεται, αλλά συνεχίζει να ζει στον κόσμο του! 
Συγκεκριμένα δίνει παράταση προθεσμίας για κατάθεση προτάσεων σχετικών με το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια -Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)», Λες και δεν γνωρίζει τους λόγους της μη συμμετοχής ενδιαφερομένων...
Ας δούμε πρώτα τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΕΣΕΕ και στη συνέχεια, την ανακοίνωση του υπουργείου.
Ανακοίνωση ΕΣΕΕ
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου κατέθεσε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη συγκεκριμένες προτάσεις και άξονες πολιτικής, μέσω των οποίων θα δοθεί η δυνατότητα στο κλάδο του εμπορίου να αποτελέσει το βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος θα προσδώσει την αναγκαία ώθηση αλλά και τις απαιτούμενες πρωτοποριακές/καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια και οι αγκυλώσεις που επιτείνουν την υφεσιακή διαδικασία. 
Άλλωστε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον καθοριστικής σημασίας πρωταγωνιστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Εμπόριο, στα πλαίσια της επίτευξης μίας υγιούς και στέρεης οικονομικής πολιτικής, λόγω κυρίως της πολύτιμης συνεισφοράς του τόσο στη παραγωγική διαδικασία (ΑΕΠ) όσο και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Εν όψει λοιπόν της επικείμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και των γενικών κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με το σχεδιασμό των Νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΣΕΣ, οι υποβληθείσες θέσεις της ΕΣΕΕ διακρίνονται για το στοχευμένο χαρακτήρα των προτεινόμενων παρεμβάσεων, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην εξάλειψη διαχρονικών προβλημάτων που μαστίζουν επί σειρά ετών τον κλάδο.
Ειδικότερα, η αποδοχή/υιοθέτηση των βασικών προτεινόμενων αναπτυξιακών αξόνων (εκ μέρους της Πολιτείας), που συνοψίζονται στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των εμπορικών επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας-ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας όπως και στην αντιμετώπιση της ελλιπούς ρευστότητας στο κλάδο του εμπορίου, θα αποτελέσουν την απαραίτητη προϋπόθεση που θα εξασφαλίσει τη διαμόρφωση ενός επαρκούς, ευέλικτου και ανταποκρινόμενου στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας αναπτυξιακού μοντέλου.
Ανακοίνωση ΥΠΑΝ
Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των αρμοδίων οικονομικών εταίρων και την υψηλή ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού και των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στα πλαίσια του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)», αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων από 10/10/2013 στις 21/10/2013 και ώρα 14:00μμ.
Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα υποστηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα των ΜΜΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την ανάκτηση των σχετικών αρχείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το διαδικτυακό τόπο www.ypoian.gr. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr κ.ά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου