Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Παρέμβαση των Κωνσταντινουπολιτών στον ΟΑΣΕ

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, ως μη κυβερνητικός οργανισμός, συμμετείχε και φέτος στις εργασίες της Συνδιάσκεψης “2012 Human Dimension Implementation Μeeting” του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη - ΟΑΣΕ, που οργανώνεται κάθε χρόνο από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βαρσοβία από 24 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου.
 Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν διπλωματικές αντιπροσωπείες των 56 χωρών - μελών του ΟΑΣΕ καθώς και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων.
 Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας της 2ας Οκτωβρίου με αντικείμενο τις Εθνικές Μειονότητες, εξετέθησαν τα θέματα που αφορούν στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις εκ μέρους της Τουρκίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεθνή προβολή τους. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν οι ανεπάρκειες στην εφαρμογή του Διατάγματος περί επιστροφής κοινοτικής περιουσίας, τα εκπαιδευτικά προβλήματα, η άρνηση εκ μέρους των Τουρκικών Αρχών των κληρονομικών δικαιωμάτων εκδιωχθέντων Ελλήνων και των απογόνων τους από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και οι παντός είδους υφιστάμενες πρακτικές διακρίσεων εις βάρος των Μειονοτήτων που ζουν στην Τουρκία.
 Παράλληλα, κατατέθηκε εκτενέστατη "Έκθεση" και "Συστάσεις" προς τις Τουρκικές Αρχές, οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες του ΟΑΣΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου