Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

Γιάννη Μακρυγιάννη, δεν μας τά ΄λεγες καλά...

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή, 
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι, 
ποῦ μὲ βία μετράει τὴν γῆ. 

Ἀπ' τὰ κόκκαλα βγαλμένη 
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά, 
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη, 
χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου