Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Πουλάει ακίνητα η «Βωβός» για να μειώσει τον δανεισμό

Μεγάλο πλήγμα δέχτηκε η εταιρεία του Μπάμπη Βωβού, με την υπόθεση του γηπέδου του Παναθηναϊκού και προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την καθυστέρηση του project στο Βοτανικό, η «Βωβός» προχωρά στην πώληση ακινήτων της, για να μειώσει τον δανεισμό της. Παράλληλα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της εταιρείας με τις τράπεζες για αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων και μετατροπή μέρους των βραχυπρόθεσμων σε μακροπρόθεσμες.
Η «Βωβός» ελπίζει ότι θα εισπράξει άμεσα 55 εκ. ευρώ από την πώληση των τουριστικών της ακινήτων που διαθέτει στον Πόρο και το Σούνιο. Έτσι θα μειώσει ισόποσο τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της που είναι 201 εκ. ευρώ - και θα περιοριστούν περαιτέρω με την αναδιάρθρωση.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Η διοίκηση της Βωβός- Διεθνής Τεχνική ενημερώνει τους μετόχους της και το ευρύ επενδυτικό κοινό ότι λόγω της καθυστέρησης των εργασιών στο project του Βοτανικού και επομένως της χρονικής μετάθεσης των εσόδων από την αξιοποίησή του, προχωρά σε αναθεώρηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, με στόχο την ενίσχυση των χρηματοροών για την βελτιστοποίηση της λειτουργία της εταιρίας, έως την οριστική δικαστική διευθέτηση από την ολομέλεια του ΣτΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία προχωρά στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού 201 εκ. ευρώ, εκ του οποίου 125 εκ. ευρώ αφορούν το έργο του Βοτανικού, μέσω της άμεσης πώλησης των τουριστικών της ακινήτων, ενώ για τον υπόλοιπο δανεισμό διαπραγματεύεται την μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο.
40 εκ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν από την πώληση του project του Πόρου, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων, ενώ το project του Σουνίου, του οποίου η κατασκευή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, αναμένεται να εισφέρει περίπου €15 εκ. ως προκαταβολή πώλησής του.
Όσον αφορά τον υπόλοιπο βραχυπρόθεσμο δανεισμό, οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες, ολοκληρώνονται άμεσα και αναμένεται να έχουν επιτυχή κατάληξη με αποτέλεσμα την χρονική μετάθεση του σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Η διοίκηση της εταιρίας έχει εμπιστοσύνη στην κρίση των δικαστών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και πιστεύει ότι το έργο του Βοτανικού θα ολοκληρωθεί.
Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, η συνεισφορά του στην καθαρή θέση (NAV) ανά μετοχή, όπως έχει επανειλημμένα προβλεφθεί, είναι μεταξύ 6 και 8 ευρώ, ενώ η καθαρή θέση (NAV) ανά μετοχή προ αναβαλλόμενης φορολογίας την 30/09/2008 ήταν 20,42 ευρώ. Άρα, ακόμα και στην απευκταία περίπτωση που το project δεν προχωρήσει, το NAV/μετοχή αναμένεται να κυμανθεί από 12 έως 14 ευρώ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου