Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Λούκα Κατσέλη: Οι τιμές στην αγορά

Η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη, μίλησε σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με θέμα τις τιμές στην αγορά, και είπε:
Δίνουμε τη μάχη κατά της ακρίβειας με μέτρα και δράσεις που ολοκληρώνονται σε 3 βασικούς πυλώνες πολιτικής:
Πρώτον: Παρακολούθηση αγοράς με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα
· Ολοκληρώσαμε και λειτουργεί το Παρατηρητήριο Τιμών από τον Δεκέμβριο του 2009, παρέχοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να παρακολουθεί πάνω από 1.000 προϊόντα σε 9 σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές.
· Ολοκληρώνεται το Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων και τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα τιμολόγησης με πολύ μεγάλη εξοικονόμηση πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους πολίτες. Εξοικονομήσεις που ήδη έχουν γίνει πράξη με τη μεταβατική αγορανομική διάταξη του αρμόδιου Υπουργείου από 30.4.2010 που είχε οδηγήσει σε μεσοσταθμική μείωση κατά 21% των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, επιτυγχάνοντας μηνιαίο όφελος 140 εκ.€ για τα ασφαλιστικά ταμεία. Από το Σεπτέμβριο του 2010 όπου οι τιμές των φαρμάκων θα καθορίζονται πλέον με πλήρη διαφάνεια και αντικειμενικότητα μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών Φαρμάκων και την επανεισαγωγή της λίστας φαρμάκων, θα διασφαλισθούν τα ασφαλιστικά μας ταμεία εξοικονόμηση πόρων πάνω από 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.
· Μεταφέρεται και λειτουργεί ολοκληρωμένα πλέον από το ΥΠΕΚΑ στο ΥΠΟΙΑΝ το Παρατηρητήριο Υγρών καυσίμων.
Δεύτερον: Άρση των στρεβλώσεων στην αγορά και προώθηση υγιούς ανταγωνισμού
· Με την αναμόρφωση του Αντιμονοπωλιακού Νόμου 703/77 μέχρι το τέλος του έτους, προωθείται η αναβάθμιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθιερώνονται σαφή κριτήρια οριοθέτησης των πεδίων παρέμβασής της, υιοθετείται νέα, αποτελεσματικότερη οργανωτική και διοικητική διάρθρωση της Επιτροπής.

· Συστήνουμε στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου Ειδική Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία, η οποία με κύριες αρμοδιότητες την ανάλυση της δομής αγορών και των κλαδικών συνθηκών ανταγωνισμού στην οικονομία, θα μπορεί να προβαίνει στην τεκμηρίωση και υποβολή υποθέσεων για διερεύνηση στην επιτροπή ανταγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα θα αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο για την λήψη αναγκαίων κανονιστικών μέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα για τη μείωση του ρυθμιστικού βάρους.
· Προχωράμε με διαβούλευση στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και την απελευθέρωση των υπηρεσιών. Αίρουμε έτσι στρεβλώσεις στην αγορά, ωφελώντας τους επαγγελματίες και τους καταναλωτές.
· Τις επόμενες μέρες, με Αγορανομική Διάταξη που εκδίδουμε βάζουμε επιτέλους τάξη στις τιμές στο ράφι, ώστε αυτές να αποτυπώνουν το πραγματικό όφελος προς τον καταναλωτή. Θα προβλέπονται σαφείς πλέον όροι διενέργειας των προωθητικών ενεργειών, με πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών για το αξιακό όφελος που αποκομίζουν και τον περιορισμό του χρόνου διενέργειας των προσφορών. Στόχος μας είναι να θωρακιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο καταναλωτής και να μην παρασύρεται από προσφορές που δήθεν του μειώνουν την τιμή στο ράφι, αλλά στην πραγματικότητα δεν το κάνουν. Στόχος μας είναι να εξυγιανθεί η διαδικασία των εκπτώσεων και προσφορών και ο καταναλωτής να ωφελείτε από πραγματικές μειώσεις στην καθαρή τιμή στο ράφι.

· Με την τροποποίηση του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα που τις επόμενες ημέρες ανακοινώνουμε, εξυγιαίνουμε ενδιάμεσες διαδικασίες πριν φτάσει το προϊόν στο ράφι, προστατεύοντας και πάλι τον καταναλωτή. Συγκεκριμένα, ορθολογικοποιούμε τη χρήση των πιστωτικών σημειωμάτων και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, περιορίζοντας σημαντικά την διατήρηση υψηλών επιπέδων κερδών σε κλάδους βασικών αγαθών και εξαλείφοντας το φαινόμενο των πλασματικών τιμοκαταλόγων χονδρικής.

· Για πρώτη φορά δόθηκε από το ΥΠΟΙΑΝ εντολή υποβολής των αναλυτικών φακέλων τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών τους, σε 40 πολυεθνικές εταιρείες με μεγάλα μερίδια αγοράς σε βασικά αγαθά, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο: α) υφίστανται υπερτιμολογήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων των διεθνικών ομίλων στη χώρα και β) Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές με τρίτους.

· Με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Τετάρτη 2 Ιουνίου ομόφωνα από όλα τα κόμματα της Βουλής, δίνουμε μια ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες με τις τροποποιήσεις στους όρους και τα αποτελέσματα καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης από τον μισθωτή, ώστε να διευκολύνεται η επαναδιαπραγμάτευση των μισθώσεων στο πλαίσιο της νέας οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί. Μια μίσθωση θα μπορεί πλέον να καταγγελθεί εφόσον έχει παρέλθει από την έναρξη της μίσθωσης χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αντί της προβλεπόμενης σήμερα διετίας (2). Περαιτέρω, το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να μεσολαβήσει από την καταγγελία για να επέλθουν τα αποτελέσματά της περιορίζεται από έξι (6) σε τρεις (3) μήνες, ενώ η αποζημίωση που θα καταβάλει ο μισθωτής περιορίζεται από τέσσερα (4) μηνιαία μισθώματα σε ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης και στην περίπτωση που έχει παραιτηθεί ο μισθωτής από το δικαίωμα καταγγελίας, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η εμπορική μίσθωση αφορά ακίνητο που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.

Τρίτον: Προστασία καταναλωτή
· Παγώσαμε, με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για το σχολικό έτος 2010-2011. Καμία αύξηση στα ετήσια δίδακτρα για όλες τις τάξεις, ενώ διατηρούμε στα ίδια επίπεδα με φέτος τα δίδακτρα ανά τάξης της επόμενης χρονιάς.
· Ενισχύουμε την εποπτεία στην αγορά καυσίμων. Μάρτιο – Απρίλιο επιβάλαμε πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, ενώ έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι στην αγορά. Θεσπίζουμε, πέραν των ποινικών και διοικητικές κυρώσεις, δηλαδή χρηματικά πρόστιμα, για την μη υποβολή στοιχείων από πρατήρια υγρών καυσίμων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων. Επίσης, αυστηροποιούμε το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την χρήση παρεμβατικών ηλεκτρονικών ή άλλων μηχανισμών σε αντλίες παροχής υγρών καυσίμων.
· Για πρώτη φορά προωθείται η εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο, ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από τους θιγόμενους από παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας (private enforcement). Με την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία μας, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των αγωγών αποζημίωσης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και προλαμβάνονται -αποτρέπονται μελλοντικές παραβάσεις, ενώ οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δέχονται την παραβίαση θα δεσμεύουν τα πολιτικά δικαστήρια κατά την εκδίκαση των αγωγών αποζημίωσης.(Ιούνιος 2010).

· Με διάταξη που ψήφισε την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 στη Βουλή το ΥΠΟΙΑΝ, δίνεται πλέον η δυνατότητα με την έκδοση ΚΥΑ να εξειδικεύονται οι κανόνες διαφάνειας με σκοπό την προστασία των καταναλωτών, τη διασφάλιση της ενημέρωσής τους και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να συγκρίνουν και να επιλέγουν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους προϊόντα ή υπηρεσίες. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στην αγορά εμφανίζονται και κυκλοφορούν νέα προϊόντα για τα οποία δεν έχουν καταγραφεί από την κοινοτική νομοθεσία προδιαγραφές ασφάλειας αλλά και απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανσή τους, με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν κίνδυνοι σε βάρος της υγείας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. Με τις ΚΥΑ λοιπόν θα μπορούν να υποχρεώνονται οι προμηθευτές να ενημερώνουν τον καταναλωτή για χαρακτηριστικά ή ιδιότητες των προϊόντων και υπηρεσιών, τον τρόπο αναγραφής της τιμής ή τη διαμόρφωση αυτής. Αποκτά έτσι η Πολιτεία ένα ευέλικτο ουσιαστικό εργαλείο παρέμβασης για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, προαγωγής της διαφάνειας σε κλάδους της αγοράς όταν αυτή διακυβεύεται, και ενίσχυσης της δυνατότητας των καταναλωτών να πραγματοποιούν τις επιλογές τους σε πλήρη συνείδηση και γνώση των στοιχείων που τους ενδιαφέρουν.

· Ολοκληρώνουμε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια στις τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς και στον τρόπο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου